Είναι τα παιδιά μας έτοιμα για το ψηφιακό μέλλον;

Ενδυναμώνουμε τα παιδιά με ψηφιακές δεξιότητες

Τι κάνουμε

Η Cyberno είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με αντικείμενο την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών, στις ψηφιακές τεχνολογίες, και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων

Υποστηρίζουμε τους στόχους της Ατζέντας SDGs 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διασφάλιση της καλής υγείας με την ορθή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας

Διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής ψηφιακής εκπαίδευσης

Δημιουργία ευέλικτων ψηφιακών υποδομών και προώθηση της καινοτομίας

Yποστήριξη ευάλωτων ομάδων σε κινδύνους και διακρίσεις στον ψηφιακό κόσμο

Προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με τη μείωση των απειλών στον κυβερνοχώρο

Παγκόσμια συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξη με την μείωση των απειλών στον ψηφιακό κόσμο

Ο σκοπός μας

Ο σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε σε κάθε παιδί ηλικίας 8 έως 12 ετών τις τεχνικές, κοινωνικές, και διανοητικές ικανότητες που χρειάζεται ώστε να μπορεί να διακριθεί ως χρήστης στα ψηφιακά μέσα και να γίνει ένας ευφυής ψηφιακός πολίτης

Οι 6 δεξίοτητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη μίας ψηφιακά ευφυούς κοινωνίας

Ψηφιακή Ταυτότητα

Ψηφιακή Χρήση

Ψηφιακή Ασφάλεια

Ψηφιακή Ενσυναίσθηση

Ψηφιακή Επικοινωνία

Ψηφιακά Δικαιώματα

1 %
των γονιών δεν ξέρει αν το παιδί του είναι θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού
1 %
των Ελλήνων διαθέτουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες
1 %
των παιδιών ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα καθημερινά
1 %
των θέσεων εργασίας σήμερα απαιτεί βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Με την υποστήριξη

Tahe_small

Address List

  • Ρίζου Νερουλού 32
    Αθήνα, Αττική
    11141, Greece
  • info@cyberno.org

Cyberno A.M.K.E

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο “Cyberno”