Είναι τα παιδιά μας έτοιμα για το ψηφιακό μέλλον;

Ενδυναμώνουμε τα παιδιά με ψηφιακές δεξιότητες

Τι κάνουμε

Η Cyberno είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με αντικείμενο την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών ηλικίας 8 έως 12 ετών, στις ψηφιακές τεχνολογίες, και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων

Υποστηρίζουμε τους στόχους της Ατζέντας SDGs 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διασφάλιση της καλής υγείας με την ορθή χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας

Διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής ψηφιακής εκπαίδευσης

Δημιουργία ευέλικτων ψηφιακών υποδομών και προώθηση της καινοτομίας

Yποστήριξη ευάλωτων ομάδων σε κινδύνους και διακρίσεις στον ψηφιακό κόσμο

Προώθηση δίκαιων, ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με τη μείωση των απειλών στον κυβερνοχώρο

Παγκόσμια συνεργασία για την αειφόρο ανάπτυξη με την μείωση των απειλών στον ψηφιακό κόσμο

Ο σκοπός μας

Ο σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε σε κάθε παιδί ηλικίας 8 έως 12 ετών τις τεχνικές, κοινωνικές, και διανοητικές ικανότητες που χρειάζεται ώστε να μπορεί να διακριθεί ως χρήστης στα ψηφιακά μέσα και να γίνει ένας ευφυής ψηφιακός πολίτης

Οι 8 ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη μίας ψηφιακά ευφυούς κοινωνίας

Ψηφιακή Χρήση

Ικανότητα ορθής διαχείρισης και αντίληψης του χρόνου σε οθόνη

Διαχείριση Δεδομένων

Ικανότητα προστασίας  προσωπικών δεδομένων

Διαχείριση Εκφοβισμού

Ικανότητα εντοπισμού και διαχείρισης εκφοβισμού

Ψηφιακή Ταυτότητα

Ικανότητα δημιουργίας ενός ορθού προφίλ στο διαδίκτυο

Διαχείριση Ίχνους

Ικανότητα δημιουργίας ορθού ψηφιακού αποτυπώματος

Ψηφιακή Ασφάλεια

Ικανότητα διαχείρισης ορθών κωδικών και  συμβάντων

Κριτική Σκέψη

Ικανότητα διαχωρισμού καλών και κακών πληροφοριών και επαφών

Ψηφιακή Ενσυναίσθηση

Ικανότητα ενσυναίσθησης των ανθρώπινων συναισθήματων

1 %
των γονιών δεν ξέρει αν το παιδί του είναι θύμα εκφοβισμού
1 %
των παιδιών κάνουν υπερβολική χρήση του διαδικτύου - 20 ώρες / εβδομάδα
1 %
των παιδιών ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα καθημερινά
1 %
των παιδιών ηλικίας 9-16 ετών παίζουν παιχνίδια στο διαδίκτυο

Με την υποστήριξη

Cyberno Α.Μ.Κ.Ε
Email

info@cyberno.org

Μεσα δικτυωσης