Η Δράση μας

Η Cyberno δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς και των γονέων, εκπαιδευτικών, μελών διαφόρων φορέων, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων παιδιών και των νέων

Η Ομάδα μας

Η Cyberno είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι αφιερωμένος στον καθορισμό προτύπων για την εκπαίδευση και τις πολιτικές ψηφιακής νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Επίσης, διαθέτουμε προσωπικό με εξειδίκευση και τεχνογνωσία σε θέματα ψηφιακών ικανοτήτων όπως είναι η κυβερνοασφάλεια και η εκπαίδευση ενηλίκων. Η γνώση αυτή προσφέρει ένα πλεονέκτημα καθώς δύναται να παρασχεθεί η κατάλληλη επιμόρφωση σε παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες τους.

Ωφελούμενοι

Oι άμεσα ωφελούμενοι των δράσεων:

  • Παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών από δημοτικά σχολεία όπου τα σχολεία τους ενδιαφέρονται να τα επιμορφώσουν σε ψηφιακές δεξιότητες
  • Εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία και που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά του σχολείου
  • Γονείς παιδιών ηλικίας από 8 έως 12 ετών που επιθυμούν να ενημερωθούν για την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των παιδιών τους

Το Όραμα μας

Το όραμα μας είναι η ενδυνάμωση με ψηφιακές ικανότητες κάθε πολίτη, για την ανάπτυξη μίας ευφυούς κοινωνίας, ξεκινώντας σήμερα με την δημιουργία ψηφιακά χαρισματικών παιδιών.

Γίνε Εθελοντής

Cyberno Α.Μ.Κ.Ε
Email

info@cyberno.org

Μεσα δικτυωσης