Στείλε μας σχόλια και προτάσεις

Εθελοντές

Χορηγίες

Συνεργάτες

Γίνε Υποστηρικτής

Αν θέλεις μπορείς να μας υποστηρίξεις:

Αφιέρωσε λίγο από τον χρόνο σου και γίνε εθελοντής στις δράσεις μας.

Χρηματοδότησε τις δράσεις μας.

Στείλε μας τις προτάσεις σου ή φέρε μας σε επαφή με το σχολείο, τον οργανισμό ή όποιο άλλο φορέα μπορεί να ενδιαφέρεται.

Βοήθησε να θέσουμε τα πρότυπα στην εκπαίδευση και τις πολιτικές για τις ψηφιακές ικανότητες και την ψηφιακή νοημοσύνη.

Cyberno Α.Μ.Κ.Ε
Email

info@cyberno.org

Μεσα δικτυωσης