Ενδυναμώνουμε μικρούς και μεγάλους με ψηφιακές ικανότητες για την ανάπτυξη μίας ευφυούς κοινωνίας

Ξεκινάμε σήμερα με τη δημιουργία ψηφιακά χαρισματικών παιδιών

Η Cyberno παρέχει εκπαίδευση σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και νέους για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων τους

Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση κάθε πολίτη με ψηφιακές δεξιότητες, για την ανάπτυξη μιας ευφυούς κοινωνίας

Έχουμε βραβευτεί με το Βραβείο Social Dynamo του Ιδρύματος Μποδοσάκη, το HIGGS Incubator Award και το Βραβείο Καινοτομίας Career Office – University of Piraeus

Ψηφιακές Δεξιότητες

Ψηφιακή Εγγραμματοσύνη

 • Ανεύρεση πληροφοριών
 • Κριτική Σκέψη
 • Δημιουργική Σκέψη
 • Χειριστικές Δεξιότητες
 • Ψηφιακή Κουλτούρα
 • Συνεργατικότητα
 • Επικοινωνία

Συναισθηματική Ανθεκτικότητα

 • Συναισθηματική νοημοσύνη
 • Αυτοπεποίθηση – αυτοεκτίμηση

Γονικός Έλεγχος

 • Ρυθμίσεις Λειτουργικών
 • Ρυθμίσεις Router
 • Ρυθμίσεις Video Games
 • Ρυθμίσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Εθισμός και διαχείριση χρόνου

Ασφάλεια Διαδικτύου

 • Διαδίκτυο και WiFi
 • Web browsers
 • Email
 • Αγορές στο διαδίκτυο
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Ασφάλεια σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Ασφάλεια σε οργανισμούς

Οδηγός Προστασίας στα Social Media

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για την προστασία σας από κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναπτύσσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων από καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη παρέχοντας εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες υποστήριξη με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό

CYBERNO A.M.K.E

PIC No: 898840219

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 149582201000

©2021 - Cyberno. All Rights Reserved

Επικοινωνια

email: info@cyberno.org

Βίκτωρος Ουγκώ 15, Αθήνα 104 37

social media