Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Bachelor
  • Τα μαθήματά μας περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στους βασικούς πυλώνες του ψηφιακού εγγραμματισμού, της συναισθηματικής ανθεκτικότητας, του γονικού ελέγχου και της ψηφιακής επιστήμης.
  • Το μάθημα του Ψηφιακού Εγγραμματισμού μεταδίδει ζωτικές δεξιότητες για σίγουρη ψηφιακή πλοήγηση, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της υπεύθυνης χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
  • Το μάθημα της Συναισθηματικής Ανθεκτικότητας δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενισχύσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη και ανθεκτικότητα τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς, προωθώντας τη διαχείριση του άγχους, την αυτοπεποίθηση και τις υγιείς διαδικτυακές σχέσεις.
  • Το μάθημα του Γονικού Ελέγχου παρέχουν καθοδήγηση στους γονείς σχετικά με τη δημιουργία ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά τους, καλύπτοντας θέματα όπως ο γονικός έλεγχος και η ανοιχτή επικοινωνία.
  • Το μάθημα της Ψηφιακής Επιστήμης εμβαθύνουν σε τεχνικές πτυχές, καλύπτοντας την κωδικοποίηση, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις εσωτερικές λειτουργίες του ψηφιακού τοπίου.
Free

Module 1: Κίνδυνοι στα social media

Οι σύγχρονοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μία υπερδικτύωση με τους ανθρώπους γύρω τους. Η τεχνολογία μας χάρισε αυτή τη δυνατότητα, με κύριο εργαλείο τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Free

Module 2: Παρενόχληση και Εκφοβισμός

Ορθή χρήση του διαδικτύου και των social media με σκοπό την προστασία τους από περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης

This Website is using Cookies

We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we will assume that you are happy to receive all cookies on this website.

Μετάβαση στο περιεχόμενο