Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από:
1
Εκπαιδευτικούς
Ενημερώσαμε περισσότερους από:
1
Μαθητές
Μας απένειμαν:
1
Βραβεία

ενα ολοκληρωμενο εκπαιδευτικο προγραμμα

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν εργαστήρια, μαθήματα, πόρους και υποστήριξη για να βοηθήσουμε μαθητές και οικογένειες να αναπτύξουν τεχνογνωσία στον ψηφιακό εγγραμματισμό, τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, τον γονικό έλεγχο και την ψηφιακή επιστήμη

blackboard

Βραβείο Social Dynamo

Η Cyberno συμμετείχε με επιτυχία στον 5ο κύκλο του Προγράμματος Φιλοξενείας και ενδυνάμωσης του Social Dynamo όπου έλαβε και το αντίστοιχο Βραβείο μεταξύ των φιλουξενούμενων Ομάδων. Στο πλαίσιο του Βραβείου

Read More

Capacity ΙΕΠ

Σκοπός του προτεινόμενου έργου CAPACITY είναι η εισαγωγή μιας καινούργιας εκπαιδευτικής συμπεριληπτικής μεθοδολογίας για τη μείωση του αποκλεισμού των ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της

Read More

Πολυεπίπεδο πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε κρατικές δομές παιδικής προστασίας

Το πρόγραμμα στοχεύει σε μία ολιστική εκπαιδευτική παρέμβαση (ωφελούμενοι προγράμματος) που θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες μέσα από α) κύκλους ομαδικής βιωματικής ψυχοθεραπείας β) εκπαιδεύσεις STEM και γ) σεμινάρια ψηφιακών

Read More

DECIDE (Digital citizEnship for ChIlDrEn)

Το έργο θα αντιμετωπίσει τις συνεχείς απειλές που προκύπτουν από τις ψευδείς ειδήσεις, τον κυβερνοεκφοβισμό, τις κυβερνοαπειλές και τις απάτες στο διαδίκτυο στους μαθητές και στους νέους/ες που από πολύ

Read More

This Website is using Cookies

We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we will assume that you are happy to receive all cookies on this website.

Μετάβαση στο περιεχόμενο