Το όραμάς μας είναι η ενδυνάμωση κάθε πολίτη με ψηφιακές δεξιότητες για τη δημιουργία μιας ευφυούς κοινωνίας

Στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ψηφιακά χαρισματικά παιδιά, προετοιμάζοντας τα για τον ψηφιακό κόσμο του μέλλοντος

 
 

 

 

Ο σκοπός μας

Ο σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε σε όλα τα παιδιά και νέους στην ελληνική επικράτεια τις τεχνικές, κοινωνικές, και διανοητικές ικανότητες που χρειάζονται ώστε να μπορούν να διακριθούν ως ορθοί χρήστες στα ψηφιακά μέσα, να γίνουν ευφυείς ψηφιακοί πολίτες, να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες και να λειτουργούν ως αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο του ανωτέρω σκοπού, επιδιώκουμε να καθορίσουμε πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και των πολιτικών όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή νοημοσύνη στην ελληνική εκπαίδευση. Επιπλέον, υποστηρίζουμε τους ακόλουθους στόχους της Ατζέντας για την Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 (SDGs):
  • Στόχο 3 (Υγεία και Ευημερία)
  • Στόχο 4 (Ποιοτική Εκπαίδευση)
  • Στόχο 8 (Αξιοπρεπείς Θέσεις Εργασίας και Οικονομική Ανάπτυξη)
  • Στόχο 9 (Βιομηχανική Καινοτομία και Υποδομές)
  • Στόχο 10 (Ανισότητα)
  • Στόχο 16 (Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Δυνατότητα Πρόσβασης σε Νόμο)
  • Στόχο 17 (Συνεργασία για τη Συνεργασία).
 
 

 

 

Ωφελούμενοι

Παιδιά και Νέοι

Παιδιά και νέοι στην ελληνική επικράτεια, που αποκτούν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακή νοημοσύνη για την επιτυχία τους στον ψηφιακό κόσμο

Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικές οργανώσεις που επωφεληθούνται από τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και το υλικό που παρέχουμε για τη βελτίωση της ψηφιακής εκπαίδευσης

Γονείς

Γονείς και οικογένειες που επωφεληθούνται από τις οδηγίες και τη στήριξη που παρέχουμε σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο και την ασφαλή χρήση του από τα παιδιά 

 
 

 

 

This Website is using Cookies

We use them to give you the best experience. If you continue using our website, we will assume that you are happy to receive all cookies on this website.

Μετάβαση στο περιεχόμενο