Το όραμα μας

Το όραμα μας είναι η ενδυνάμωση με ψηφιακές ικανότητες κάθε πολίτη, για την ανάπτυξη μίας ευφυούς κοινωνίας, ξεκινώντας σήμερα με την δημιουργία ψηφιακά χαρισματικών παιδιών

 
 

 

 

Ο σκοπός μας

Ο σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε στα επόμενά 10 χρόνια σε κάθε παιδί ηλικίας 8 έως 12 ετών στην ελληνική επικράτεια τις τεχνικές, κοινωνικές, και διανοητικές ικανότητες που χρειάζεται ώστε να μπορεί να διακριθεί ως χρήστης στα ψηφιακά μέσα, να γίνει ένας ευφυής ψηφιακός πολίτης, να έχει πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες και να λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέλος της κοινωνίας.

 
 

 

 

Για τον ανωτέρω σκοπό θέλουμε να θέσουμε τα πρότυπα στην εκπαίδευση και τις πολιτικές για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή νοημοσύνη στην ελληνική εκπαίδευση. Υποστηρίζουμε τους ακόλουθους στόχους της Ατζέντας SDGs 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: 3, 4, 8, 9, 10, 16 και 17.

 
 

 

 

Εκπαιδευτές

Η Ομάδα της Cyberno αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, μιας από τις σημαντικότερες κατηγορίες ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και στον τομέα της ψυχολογίας και της ορθής νομικής καθοδήγησης

Εκπαιδευτικοί

Βασική δράση της Cyberno είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (δασκάλων) για  να διδάσκουν τα παιδιά σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να αναπτύξουν τα κατάλληλα κριτήρια και την κουλτούρα για την ορθή χρήση του διαδικτύου για να γίνουν οι αυριανοί συνειδητοποιημένοι ψηφιακοί πολίτες

Γονείς

Στοχεύουμε στην ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των δημοτικών σχολείων και στη συνέχεια στην εκπαίδευση των γονέων που επιθυμούν να λάβουν γνώση προκειμένου να παρέχουν προστασία στα παιδιά τους αναφορικά με τις ψηφιακές απειλές και τους κινδύνους του διαδικτύου

Συνεργασίες

innetica
cgs_1

Ας ξεκινήσουμε μία συνεργασία τώρα!

Πείτε μας πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προωθήσετε τις ψηφιακές δεξιότητες στο σχολείο σας, στην κοινότητα ή στον οργανισμό σας.

CYBERNO A.M.K.E

PIC No: 898840219

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 149582201000

©2021 - Cyberno. All Rights Reserved

Επικοινωνια

email: info@cyberno.org

Βίκτωρος Ουγκώ 15, Αθήνα 104 37

social media